Kontakt

www.icvkomarno.sk 

Sídlo: 
M. Staudta 2667/15
945 01 Komárno

Tel.: 0915 496 966

 

Poštová adresa: 

Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.

P. O. BOX 63

945 01 Komárno 

 

E-mail: albert.sandor43@gmail.com

IČO: 42052882

Číslo bankového účtu: SK59 5600 0000 0038 3139 3005


(Adresa kancelárie v centre mesta: Budova Slovenskej pošty, Damjanichova 3, I. poschodie, Komárno)

 

Kontaktujte nás