Nový akreditovaný program: Riadenie školy a školského zariadenia - funkčné vzdelávanie

17.09.2014 10:45

Obdržali sme akreditáciu: Riadenie školy a školského zariadenia (funkčné vzdelávanie)

Kurz je určený pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov (riaditeľov, zástupcov riaditeľa, hlavného majstra odbornej výchovy, vedúceho vychovávateľa, vedúceho odborného útvaru a pedagogického zamestnanca podľa osobitného predpisu). 

Od septembra 2014 prijímame prihlášky na spomínaný kurz!

Po obdržaní minimálne 20 prihlášok začneme s realizáciou 160 hodinového kurzu v mieste a čase podľa dohody s účastníkmi.