Nový akreditovaný program - Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich PZ a OZ

 

Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Obnova a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

Hlavným cieľom vzdelávania je obnovenie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností.